Εταιρεία

Στελέχη


Πασχάλης Σαμαράς
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Ο Πασχάλης Σαμαράς ιδρυτής της Softworks A.E. δραστηριοποιείται από το 1985 στο χώρο της πληροφορικής ως διευθυντικό στέλεχος.

Νατάσα Οικονομίδου
Υπεύθυνη Έρευνας και Ανάπτυξης Λογισμικού.

H Νατάσα Οικονομίδου (Bachelor of Computer Systems Engineering, Oracle Certified Professional) δραστηριοποιείται για πολλά χρόνια στη διαχείριση βάσεων δεδομένων Oracle, το σχεδιασμό και ανάπτυξη λογισμικού.

Νότης Σπάσης
Υπεύθυνος Σχέσεων Πελατών και Συνεργατών.

Ο Νότης Σπάσης είναι πτυχιούχος της φυσικομαθηματικής σχολής του ΑΠΘ και δραστηριοποιείται από το 1992 ως ανώτατο στέλεχος σε εταιρίες πληροφορικής και τμήματα πληροφορικής βιομηχανικών εταιριών.

Χρήστος Πειστικός
Υπεύθυνος Υποστήριξης Πελατών.

Ο Χρήστος Πειστικός είναι πτυχιούχος Λογιστικής της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τ.Ε.Ι.Θ. και δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού από το 1998.

Βαγγέλης Θεοδωρούδης
Τμήμα Υποστήριξης Πελατών

Ο Βαγγέλης Θεοδωρούδης είναι πτυχιούχος της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών, και εργάζεται στη Softworks με αντικείμενο την υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού.

Αναστασία Παπατολίδου
Υπεύθυνη Γραμματείας

Η Αναστασία Παπατολίδου είναι πτυχιούχος του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish