Νέα

Εγκατάσταση Oracle RAC στην AS Company

05/08/2010

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση Oracle  RAC (Real Application Clusters) στην AS COMPANY και ξεκίνησε η πλήρης λειτουργία του συστήματος. Το σύστημα αποτελείται από 2 servers με λειτουργικό σύστημα Enterprise Linux.

Η τεχνολογία Real Application Clasters (RAC) δίνει τη δυνατότητα στην Oracle Database να λειτουργεί σε cluster δηλαδή σε μια συστοιχία δύο ή περισσότερων server. Η Oracle RAC database λειτουργεί ταυτόχρονα σε όλους τους υπολογιστές που αποτελούν το cluster προσφέροντας μεγάλη ισχύ και ταχύτητα επεξεργασίας. Παράλληλα παρέχει αδιάκοπη λειτουργία και μοναδική αξιοπιστία καθώς η λειτουργία του συστήματος δεν διακόπτεται ακόμα και σε περιπτώσεις βλάβης ενός ή περισσότερων server του cluster, συντήρησης του εξοπλισμού, αναβάθμισης του λογισμικού ή του λειτουργικού συστήματος. Οι εφαρμογές λογισμικού που είναι συμβατές με Oracle database μπορούν να λειτουργήσουν σε RAC χωρίς καμμία απολύτως μετατροπή.

Η SOFTWORKS έχει μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων Oracle RAC και πολύ μεγάλη εμπειρία σε διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης.

Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish