Νέα

Ενταξη ΔΕΥΑ στο ΔΙΑΣ

29/11/2010

Το πληροφοριακό σύστημα ΤΡΙΤΩΝ  υποστηρίζει την εξόφληση λογαριασμών και άλλων οφειλών των καταναλωτών σε τράπεζες μέσω του συστήματος διατραπεζικών συναλλαγών ΔΙΑΣ.
Ηδη έχουν ενταχθεί στο ΔΙΑΣ οι:
 
Οι καταναλωτές μπορούν να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους στις τράπεζες μέλη του ΔΙΑΣ με πάγιες εντολές, με πληρωμές στα καταστήματα, με Web Banging σε ΑΤΜ.

Αναλυτικές πληροφορίες

 
Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish