Νέα

TRITONmobile/GPS στην ΕΥΑΘ

31/03/2009

Εγκαταστάθηκε στην ΕΥΑΘ το πρόγραμμα της Softworks για την συλογή των ενδείξεων υδρομέτρων σε υπολογιστές παλάμης.
Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish