Νέα

Πιστοποίηση ISO9001

28/02/2009

Η Softworks ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας και έλαβε πιστοποίηση κατά ISO9001:2008.

Το ISO 9001:2008 πιστοποιεί ότι η εταιρεία εστιάζει στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη και απαιτεί τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών της με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη.

Η πιστοποίηση με το ISO 9001:2008 είναι μία απόδειξη ότι η εταιρία μας ακολουθεί μία τεκμηριωμένη πολιτική ποιότητας που δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, και επιβεβαιώνει ότι όλες οι λειτουργίες της πραγματοποιούνται σύμφωνα με τεκμηριωμένες διαδικασίες από εκπαιδευμένο προσωπικό. Η απόκτηση του ISO 9001:2000 αποτελεί το επιστέγασμα της συλλογικής προσπάθειας όλου του προσωπικού της εταιρείας και των συνεργατών της για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish