Νέα

Το ΤΡΙΤΩΝ έτοιμο για τον Καλλικράτη

01/09/2010

Το ολοκληρωμένo πληροφοριακό σύστημα επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης ΤΡΙΤΩΝ είναι έτοιμο για να να διαχειριστεί τις αυξημένες απαιτήσεις που προκύπτουν για τις ΔΕΥΑ από την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.
Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish