Νέα

Oracle Certified Partner

30/11/2008

Η Softworks είναι η μόνη εταιρεία με έδρα στην Βόρεια Ελλάδα και μία από τις λίγες ελληνικές που ικανοποιεί τα αυστηρά κριτήρια πιστοποίησης της Oracle και γίνεται Certified Partner καθώς διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τις απαραίτητες υποδομές.

Η Oracle που είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής λογισμικού βάσεων δεδομένων (RDBMS) και έχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς στον κόσμο. Η Softworks Α.Ε. έχει σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων με προϊόντα της Oracle από συστήματα λίγων χρηστών έως συστήματα cluster πολλών δεκάδων χρηστών σε Windows και Linux. Επίσης διαθέτει στελέχη πιστοποιημένα από την Oracle (Oracle Certified Professional) για την άρτια επιστημονική κατάρτιση στα προϊόντα της. Η πολυετής εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη Oracle και η άριστη γνώση διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η πιστοποίηση Oracle Certified Partner αποτελεί σημαντική αναγνώριση για την Softworks και σηματοδοτεί την στενή συνεργασία με την Oracle.
Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish