Εισήγηση της κας Σιμέλας Ποτουγλίδου


Σιμέλα Πουτογλίδου, Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Εισήγηση με θέμα: Έλεγχος χρηματικών ενταλμάτων από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish